Cẩm Nang

Trang chủ > Cẩm Nang

Bản đồ luyện công & Điểm lưu rương tại TUYETDINHPK.COM – Chuẩn VNG

Để giúp Quý Nhân Sĩ bôn tẩu được dễ dàng Bổn trang xin công công bố bản đồ lưu rương tại TUYETDINHPK.COM theo đúng chuẩn VNG.

Tổng hợp điểm lưu rương Võ lâm 1 và bản đồ luyện công từ 2x – 9x

Việc nắm bắt địa điểm luyện công và vị trí lưu rương rất cần thiết cho người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Trong quá trình bôn tẩu Quý Nhân Sĩ xin tham khảo thêm CẨM NANG BÔN TẨU tại đây, và NỘI QUY HOẠT ĐỘNG.

Cấp
Map Luyện Công
Điểm lưu rương
Đường lên bãi

Cấp 2x

Kiếm Các Tây Nam Thành Đô Thành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam
La Tiêu Sơn Đại Lý Đại Lý => La Tiêu Sơn
Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên
Vũ Lăng Sơn Tương Dương Ba Lăng Huyện
Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường Phượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc
Tần Lăng Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng

Cấp 3x

Vũ Di Sơn Đại Lý Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
Thục Cương Sơn Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn
Phục Ngưu Sơn Động Dương Châu Dương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động
Tuyết Báo Động Tầng 1 Phượng Tường Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
Yến tử Động Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
Miêu Lĩnh Tương Dương Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh
Kim Quang Động Phượng Tường Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
Dược Vương Động Tầng 1 Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh Biện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
Bạch Vân Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động

Cấp 4x

Thanh Thành Sơn Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
Điểm Thương Động Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
Điểm Thương Sơn Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn
Phục Ngưu Sơn Tây Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu Dương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm
Mê cung Kê Quán Động Dương châu hoặc Đạo Hương thôn Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động
Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu Dương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân Động Phượng Tường Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
Kinh Hoàng Động Thành Đô Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
Thần Tiên Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động

Cấp 5x

Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
Nghiệt Long Động Đại Lý Long Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa Động Đại Lý Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3
Ác Bá Địa Đạo Đại Lý Đại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
Thiên Tâm Động Dương Châu Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
Tường Vân Động Tầng 1 Dương Châu Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 1 Tương Dương Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đáy Động Đình hồ Tầng 1 Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
Hưởng Thủy Động Thành Đô Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động

Cấp 6x

Thiên Tầm Tháp Tầng 3 Đại Lý Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
108 La Hán Trận Biên Kinh Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
Tường Vân Động Tầng 2,3,4 Dương Châu Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4 Biên Kinh Biên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Thanh Loa đảo Ba Lăng Huyện Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
Hoành Sơn phái Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
Dương Giác Động Đại Lý Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động

Cấp 7x

Long Nhãn Động Đại Lý Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
Linh Cốc Động Dương Châu Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
Lão Hổ Động Dương Châu Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
Lâm Du Quan Dương Châu Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Tường Vân Động Tầng 5 Tương Dương Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 5 Tương Dương Biên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đại Tù Động Phượng Tường Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
Tần Lăng Tầng 2 Phượng Tường Phượng Tường Động => Tần Lăng
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
Dược Vương Động Tầng 2 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Thanh Loa đảo Sơn Động Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên

Cấp 8x

Nhạn Thạch Động Thành Đô Thành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
Lưỡng Thủy Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê Động Đại Lý Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
Vô Danh Động Đại Lý Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
Dương Trung Động Dương Châu Dương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động
Chân núi Trường Bạch Tương Dương Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Băng Hà Động Phượng Tường Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
Tần Lăng Tầng 3 Phượng Tường Phượng Tường Đông => Tần Lăng
Phi Thiên Động Biện Kinh Biện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
Dược Vương Động Tầng 3 Biện Kinh Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Sa mạc địa biểu Lâm An Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
Phù Dung Động Thành Đô Thành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động

Cấp 9x

Tiến Cúc Động Dương Châu, Đạo Hương Thôn Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên Động Dương Châu Dương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Khoả Lang Động Phượng Tường Thần hành phù > Khoả Lang Động
Trường Bạch Sơn Nam Phượng Tường Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam
Trường Bạch Sơn Bắc Biện Kinh Thần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động
Sa Mạc 1 Lâm An Thần Hành Phù
Sa Mạc 2 Lâm An Thần Hành Phù
Sa Mạc 3 Lâm An Thần Hành Phù

Bổn trang xin kính bút!

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299