Trang Bi Huyen Tinh
   

Cách có được Huyền Tinh Khoáng Thạch:

   Nhẫn, Ngọc bội (hương nang), hộ thân phù (hạng liên) và 1000 lượng để hợp thành tại thợ rèn.
  Phần thưởng nhiệm vụ Dã Tẩu.

Cách chế tạo Huyền Tinh Khoáng Thạch:

  - Để có thể thực hiện tất cả các bước chế tạo trang bị Huyền Tinh, nhân sĩ cần đến gặp Thợ Rèn tại các thành thị, thôn trấn. Chọn dòng “Chế Tạo”“Bắt đầu chế tạo”

  - Chọn vào Tinh Luyện, sau đó chọn “Luyện Huyền Tinh Khoáng Thạch”

  - Cho nguyên liệu vào 3 ô: Nhẫn, Dây Chuyền, Ngọc Bội
  - Chọn nút “Tinh Luyện” , nếu thành công bạn sẽ nhận được đá Huyền Tinh (tùy theo giá trị các thuộc tính của nguyên liệu mà có được đá cấp cao hay không). Nếu thất bại, bạn sẽ mất 1000 lượng và tất cả các nguyên liệu

  - Để thăng cấp đá Huyền Tinh: Bạn cần 3 viên đá cùng cấp. Trong mục “Tinh Luyện”, bạn chọn “Thăng cấp Huyền Tinh Khoáng Thạch”“Tinh Luyện”
  - Nếu thành công sẽ nhận được 1 viên đá cấp cao hơn 1 cấp, nếu thất bại sẽ mất 1 viên đá nguyên liệu.