Tính Năng

Trang chủ > Tính Năng

Tính Năng Đua Thuyền Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc – nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Nhưng khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy “Cẩn thận củi lửa” khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ.

Điều Kiện và Thời Gian.

 • Điều Kiện : 
  • Áp dụng tất cả nhân vật trên lv 80.
  • Cần 1 lệnh bài Phong Lăng Độ
 • Thời Gian :
  • Thời gian báo danh 10 phút đầu mỗi giờ. 

Lưu Ý: Đi thuyền giờ CHẴN 2h/4h/6h/8h/10h/12h/14h/16h/18h/20h/22h

Lệnh bài thuỷ tặc   (mua tại kỳ trân các) dùng để đi thuyền Phong lăng độ vào những cung giờ chẵn như: 2h/4h/6h/8h/10h/12h/14h/16h/18h/20h/22h

Lưu Ý: Đi thuyền giờ LẺ 1h/3h/5h/7h/9h/11h/13h/15h/17h/19h/21h/23h

Lệnh bài Phong Lăng Độ (trian quái, mua tại kỳ trân các) dùng để đi thuyền Phong lăng độ những cung giờ lẻ như: 1h/3h/5h/7h/9h/11h/13h/15h/17h/19h/21h/23h

Hướng Dẫn Tham Gia.


Chỉ tham gia tại bến 1 duy nhất. Bến 2 và bến 3 không hoạt động

 • Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
 • Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
 • Trong 30 phút đi thuyền:
  • Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
  • Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến – Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận ngẫu nhiên nhận các phần thưởng giá trị.
  • Lưu Ý:
   – Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.
   – Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
   – Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Nhiệm Vụ Truy Công Lệnh

 1. Nhận nhiệm vụ tại npc Thuyền Phu
 2. Khi lên thuyền đánh quái hoặc tiêu diệt Thủy Tặc có thể nhận được lệnh bài.
 3. Khi qua Phong Lăng Độ Bắc có thể trả nhiệm vụ tại NPC Thuyền Phu.

Lưu Ý

Khi trả nhiệm vụ Quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được 5 hoặc 7 hoặc 10 triệu exp. Một ngày chỉ nhận được một lần nhiệm vụ.

Phần thưởng

Kinh Nghiệm, Trang Bị, Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Bàn nhược tâm kinh,… và nhiều vật phẩm khác…

Lưu Ý: GIỜ CÓ BOSS NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ – BOSS RỚT TRỐNG BANG HỘI

* 20h00 – 20h25′ (giờ chẵn dùng LB Phong lăng độ) PLD sẽ xuất hiện Boss NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ – BOSS RỚT TRỐNG BANG HỘI 
* 23h00 – 23h25′ (giờ lẻ dùng LB Thuỷ Tặc) PLD sẽ xuất hiện Boss NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ – BOSS RỚT TRỐNG BANG HỘI 
Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299