Tin Tức

Trang chủ > Tin Tức

[ Sự Kiện ] Thần Binh Lợi Khí

Thời gian diễn ra

  • Từ sau bảo trì 20/06 đến 00h ngày 07/07/2023

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung

Thợ Rèn Thần Bình

Vị trí: Tương Dương 198/201
Chức năng:
Đổi Thần Binh Thanh Long Kiếm
Nhận thưởng sử dụng đạt mốc 
Xem số lần sử dụng 
Ghép chữ Thần Binh Lợi Khí

Thời gian hoạt động: đến 00h ngày 07/07/2023


Cách chế tạo vật phẩm

Vật Phẩm Nội dung

Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]

01 Cây Đảo Gỉ + 01 Cây Thương Cũ + 01 Cây Kiếm Gỉ + 01 Hồn Kiếm + 01 tiền đồng + 01 vạn lượng


Thanh Long Kiếm [ Thường ]

01 Cây Đảo Gỉ + 01 Cây Thương Cũ + 01 Cây Kiếm Gỉ + 01 Hồn Kiếm + 5000 lượng


Thu thập vật phẩm

Hình ảnh Nội dung
Túi Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ 70 80 90
Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 500 cái/ô, bán shop 0 lượng.
Công dụng: Mở ra các vật phẩm sự kiện
Thời hạn sử dụng: 07/07/2023


Cây Đao Gỉ
Cây Thương Cũ
Cây Kiếm Gỉ
Hồn Kiếm

Nguồn gốc: Mở từ Túi Nguyên Liệu
Công dụng: Ghép vật phẩm tại NPC Thần Binh Lợi Khí
Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 500 cái/ô, bán shop 0 lượng.
Thời hạn sử dụng: 07/07/2023


Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]

Nguồn gốc:
Ghép tại NPC Thợ Rèn Thần Bình
Công dụng: Nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm + vật phẩm ngẫu nhiên
Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
Giới hạn: Sử dụng tối đa 1500 /nhân vật
Thời hạn sử dụng: 07/07/2023


Thanh Long Kiếm [ Thường ]

Nguồn gốc:
Ghép tại NPC Thợ Rèn Thần Bình
Công dụng: Nhận 250.000 điểm kinh nghiệm + vật phẩm ngẫu nhiên
Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 /nhân vật
Thời hạn sử dụng: 07/07/2023


Phần thưởng

 

TOP 10 NGƯỜI NHANH NHẤT NỘP 50 BỘ CHỮ EVENT | THƯỞNG ẤN VÀ MẶT NẠ
Nộp đủ 50 bộ chữ THẦN | BINH | LỢI | KHÍ
(vật phẩm nhận được khi sử dụng Thanh Long Kiếm)
Võ Lâm Truyền Kỳ

 

Phần thưởng Đua Top Sự Kiện
Vật Phẩm Nội dung

Lệnh Bài Truyền Kỳ

01 Nộp tại NPC Đua Top Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện 200/200

Phần Thưởng Vật Phẩm
Top 1 – Top 10

01 Trang Sức ( Kỹ năng vốn có + 1 cấp ) HSD 20 ngày

01 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( HSD 20 ngày )

Lưu ý: Thời gian chốt đua top sự kiện là 23h30

Phần thưởng đạt mốc khi sử dụng Event
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Lựa chọn Ghi chú
Mốc 1: Sử dụng 1000
Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]
15 Viên thuỷ tinh & 100 Rương đồ may mắn 1 Nhận 1 trong số
10 Viên huyền tinh 4 & 100 Rương đồ may mắn 2
4 Viên huyền tinh 5 & 100 Rương đồ may mắn 3
Mốc 2: Sử dụng 1500
Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]
01 Bảo Rương đồ phổ HKMP 1
Mốc 3: Sử dụng 3000
Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]
Mảnh Thiên Thạch ( 7,8,9 ) hoặc Phụng Hoàng Ấn 1 Nhận ngẫu nhiên
Mốc 4: Sử dụng 1500
Thanh Long Kiếm [ Đặc Biệt ]
+ 2000 Thanh Long Kiếm [ Thường ]
Set Động Sát – HSD 20 ngày Nhận 100%
6 Bảo rương đồ phổ An Bang
Random Phụng Nguyệt Phù Dung hoặc Cống Nguyệt Phù Dung
Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299