Sự Kiện

Trang chủ > Sự Kiện

[ Sự Kiện ] Quốc Tế Thiếu Nhi

Thời gian diễn ra

  • Từ sau bảo trì 30/05 đến 00h ngày 17/06/2023

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung

Lục Tiểu Nhi Đồng

Vị trí: Tương Dương 198/201
Chức năng:
Đổi Hộp Quà Thiếu Nhi
Nhận thưởng sử dụng đạt mốc 
Xem số lần sử dụng 
Ghép chữ Quốc Tế Thiếu Nhi

Thời gian hoạt động: đến 00h ngày 17/06/2023


Cách chế tạo vật phẩm

Vật Phẩm Nội dung

Hộp Quà Thiếu Nhi [ Đặc Biệt ]

01 Kẹo Dâu + 01 Trống Lắc + 01 Con Diều + 01 Kẹo Hồ Lô + 01 tiền đồng + 01 vạn lượng


Hộp Quà Thiếu Nhi [ Thường ]

01 Kẹo Dâu + 01 Trống Lắc + 01 Con Diều + 01 Kẹo Hồ Lô + 5000 lượng


Thu thập vật phẩm

Hình ảnh Nội dung

Hộp Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ 70 80 90
Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 500 cái/ô, bán shop 0 lượng.
Công dụng: Mở ra các vật phẩm sự kiện
Thời hạn sử dụng: 17/06/2023


Kẹo Dâu
Kẹo Hồ Lô
Con Diều
Trống Lắc

Nguồn gốc: Mở từ Hộp Nguyên Liệu
Công dụng: Ghép vật phẩm tại NPC Lục Tiểu Nhi Đồng
Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 500 cái/ô, bán shop 0 lượng.
Thời hạn sử dụng: 17/06/2023


Hộp Quà Thiếu Nhi [ Đặc Biệt ]

Nguồn gốc:
Ghép tại NPC Lục Tiểu Nhi Đồng
Công dụng: Nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm + vật phẩm ngẫu nhiên
Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
Giới hạn: Sử dụng tối đa 1500 /nhân vật
Thời hạn sử dụng: 17/06/2023


Hộp Quà Thiếu Nhi [ Thường ]

Nguồn gốc:
Ghép tại NPC Lục Tiểu Nhi Đồng
Công dụng: Nhận 250.000 điểm kinh nghiệm + vật phẩm ngẫu nhiên
Lưu ý: Hành trang yêu cầu cần 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 /nhân vật
Thời hạn sử dụng: 17/06/2023


Phần thưởng

 

TOP 10 NGƯỜI NHANH NHẤT NỘP 50 BỘ CHỮ EVENT | THƯỞNG ẤN VÀ MẶT NẠ
Nộp đủ 50 bộ chữ QUỐC | TẾ | THIẾU | NHI
(vật phẩm nhận được khi sử dụng Sinh Tố)
Võ Lâm Truyền Kỳ

 

Phần thưởng Đua Top Sự Kiện
Vật Phẩm Nội dung

Lệnh Bài Truyền Kỳ

01 Nộp tại NPC Đua Top Sự Kiện tại Ba Lăng Huyện 200/200

Phần Thưởng Vật Phẩm
Top 1 – Top 10

01 Trang Sức ( Kỹ năng vốn có + 1 cấp ) HSD 20 ngày

01 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù ( HSD 20 ngày )

Lưu ý: Thời gian chốt đua top sự kiện là 23h30

Phần thưởng đạt mốc khi sử dụng Event
Phần thưởng Mốc Tên Vật Phẩm Lựa chọn Ghi chú
Mốc 1: Sử dụng 1000
Hộp Quà Thiếu Nhi [ Đặc Biệt ]
15 Viên thuỷ tinh & 100 Rương đồ may mắn 1 Nhận 1 trong số
10 Viên huyền tinh 4 & 100 Rương đồ may mắn 2
4 Viên huyền tinh 5 & 100 Rương đồ may mắn 3
Mốc 2: Sử dụng 1500
Hộp Quà Thiếu Nhi [ Đặc Biệt ]
+ 2000 Hộp Quà Thiếu Nhi [ Thường ]
Set Động Sát – HSD 20 ngày Nhận 100%
6 Bảo rương đồ phổ An Bang
Random Phụng Nguyệt Phù Dung hoặc Cống Nguyệt Phù Dung
Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299