Tin Tức

Trang chủ > Tin Tức

Lỗ Trình Đạt Cấp 100 và Phần Thưởng Tại S2-Biện Kinh
𝗖𝗮̂̀𝘆 𝗖𝗮̂́𝗽 𝗞𝗵𝗼́ Có Anh Em,
𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗧𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭𝟬𝟬 người chơi duy nhất.


Kể từ 19 giờ 00 thứ 7 Ngày 04/03/2023 cho đến khi NGƯỜI CHƠI DUY NHẤT – NHANH NHẤT đạt cấp 100 sẽ nhận được.

Lưu Ý

  • Báo danh tại NPC  “BÁO DANH TOP CẤP ĐỘ” Toạ độ Lâm An: 181/203 => Chụp hình và gửi về PAGE FB TUYETDINH để BQT GAME xác nhận. BQT GAME chỉ xác định những tài khoản nào lên cấp 100 và báo danh nhanh nhất tại NPC trên.

🌟🌟 Phần Thưởng Duy Nhất 𝗖𝗛𝗢 𝗛𝗔̉𝗢 𝗛𝗔́𝗡 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 Đ𝗔̣𝗧 𝗖𝗔̂́𝗣 𝟭𝟬𝟬
01 Phi Phong Cấp 3 Vĩnh Viễn
5.000 Xu – 5 Bộ Võ Lâm Mật Tịch & Tẩy Tuỷ Kinh Quyển 2
01 Tượng Võ Lâm (Tuỳ Chọn Nơi Đặt – Thành hoặc Thôn) Thời hạn 30 – 45 Ngày.
01 Vòng Sáng và Danh Hiệu 29 Ngày.

🌟🌟 Phần Thưởng TOP 2 và TOP 3 – Người Thứ 2 và Người Thứ 3 Đạt Cấp 100.
Tương ứng 3.000xu và 2.000 Xu
Tương ứng 3 Bộ và 2 Bộ Võ Lâm Mật Tịch – Tẩy Tuỷ Kinh Quyển 2
01 Vòng Sáng TOP 2 và Vòng Sáng Top 3 hạn sử dụng 29 Ngày

🚩 Lên Lever 80 Trong 1 ngày => Nhanh từ đầu chậm về sau.
🚩 03 Ngày mở 𝗗𝗮̃ 𝗧𝗮̂̉𝘂, 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗵𝘂𝘆 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗲̂̉𝘂,
🚩 03 Ngày xuất hiện 𝗕𝗼𝘀𝘀 𝗧𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗺:
▪️ Số lượng 05 con
▪️ Map ngẫu nhiên các môn phái.
▪️ Thời gian xuất hiện 19h30 phút -> 20h00 mất Boss.
▪️ Item khi kết thúc Boss: 10xu – 20xu; 5-10 viên huyền tinh2; 3 – 6 viên thuỷ tinh; và tinh hồng bảo thạch, tẩy thuỷ kinh, võ lâm mật tịch, phúc duyên các loại, rương tỷ lệ đồ xanh OP cao,…nhiều vật phẩm khác.
🚩 03 Ngày mở 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝘂̣ 𝟰 𝗹𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗯𝗮̀𝗶 (trả nhiệm vụ 50 triệu exp/ngày) tại NPC Tuyetdinh ở Ba Lăng Huyện.
🚩 03 ngày đ𝘂𝗮 𝗻𝗴𝘂̛̣𝗮 tại Nha Môm Tương Dương.
🚩 03 ngày 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗮̆𝗻𝗴 Đ𝗼̣̂:
▪️ Boss 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 Đ𝗮̣𝗶 𝗧𝗼̂𝗻𝗴 𝗦𝘂̛ xuất hiện lúc 20h15 phút các ngày trong tuần -> kết thúc 𝗕𝗼𝘀𝘀 𝗿𝗼̛́𝘁 𝗧𝗿𝗼̂́𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̣̂𝗶.
▪️ 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟳 𝗟𝘂́𝗰 𝟮𝟯𝗵𝟭𝟱 và 𝗖𝗡 𝗹𝘂́𝗰 𝟭𝟯𝗵𝟭𝟱 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗕𝗼𝘀𝘀 Tuyệt Đỉnh PK => Khi kết thúc BOSS nhận 💯%: 𝗩𝗼̃ 𝗟𝗮̂𝗺 𝗠𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗶̣𝗰𝗵, 𝗧𝗮̂̉𝘆 𝗧𝘂𝘆̉ 𝗞𝗶𝗻𝗵, 𝟬𝟯 𝗧𝗵𝘂𝘆̉ 𝗧𝗶𝗻𝗵, và ngẫu nhiên 05 Huyền tinh 2, 10 Đá Phát Sáng, 10 Rương Xanh Tỷ Lệ OP cao.
🚩 03 ngày 𝗧𝗼̂́𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗺 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽. (Cùng IP đánh không có điểm và ngẫu nhiên tống kim Cừu Sát, Bảo vệ Nguyên Soái)
♨️ 15 ngày mở 𝗕𝗼𝘀𝘀 Đ𝗮̣𝗶 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗺
▪️ Số lượng 3 – 5 con
▪️ Map ngấu nhiên ở thành hoặc động 9x
▪️ Thời gian xuất hiện 22h05 phút -> 23h00 mất Boss.
▪️ Item khi kết thúc Boss: 20xu – 30xu; 5-10 viên huyền tinh2; 3 – 6 viên thuỷ tinh; và tinh hồng bảo thạch, tẩy thuỷ kinh, võ lâm mật tịch, phúc duyên các loại, rương tỷ lệ đồ xanh OP cao,…nhiều vật phẩm khác.
♨️ 15 ngày mở 𝗛𝗼𝗮 𝗦𝗼̛𝗻 𝗟𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 tại Nha Môm Đại Lý lúc 19h45 phút
♨️ 15 ngày Mở Map 𝗩𝗶 𝗦𝗼̛𝗻 Đ𝗮̉𝗼 (Có tỷ lệ trian ra Huyền Tinh 2 và những vật phẩm giá trị khác.)
▪️ Có tỷ lệ trian ra Huyền tinh 2 và những vật phẩm giá trị.
▪️ Đi tại thuyền phu Tây Sơn Thôn (NPC Tây Sơn Tiểu Nhị)
▪️ Vé đi 𝟮𝟬𝟬 𝗠𝗮̉𝗻𝗵 𝗦𝗼̛𝗻 𝗛𝗮̀ 𝗫𝗮̃ 𝗧𝗮̆́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗟𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗕𝗮̀𝗶 𝗩𝗶 𝗦𝗼̛𝗻 Đ𝗮̉𝗼
=========================

💢💢 CÁC MỐC NHẬN VẬT PHẨM HỖ TRỢ 💢💢

Các Mốc và vật phẩm khi lên cấp nhận tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.
♨️ 𝗖𝗮̂́𝗽 𝟴𝟬
▪️ Ngựa Chiếu Dạ (7 ngày khoá vĩnh viễn), 01 Bí kiếp 9x Tuỳ chọn, 01 đại thành, 10 Thiên sơn bảo lộ, 10 bách quả lộ, 10 Tiên Thảo Lộ 1 giờ, 10 Quế Hoa Tửu.
♨️ 𝗖𝗮̂́𝗽 𝟵𝟬
▪️ 01 món Thiên hoàng (ngẫu nhiên), 01 Tẩy Tuỷ Kinh, 10 Rương Đồ Xanh tỷ lệ Op cao, 10 Thiên sơn bảo lộ, 10 bách quả lộ, 10 Tiên Thảo Lộ 1 giờ, 10 Quế Hoa Tửu.
♨️ 𝗖𝗮̂́𝗽 𝟵𝟵
▪️ 03 Thuỷ Tinh, 06 Tinh hồng bảo thạch, 01 món Thiên hoàng (ngẫu nhiên), 01 võ lâm mật tịch, 01 tẩy tuỷ kinh, 10 rương đồ xanh.
♨️ 𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭𝟬𝟱
▪️ 01 món Thiên hoàng (ngẫu nhiên), 01 thẻ đổi tên trị giá 100x, 5 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt, 15 Rương Đồ Xanh, 50 Phi Tốc Tống Kim, 50 Lệnh Bài Tống Kim, 50 Chiến Cổ.
…. 𝘤𝘢́𝘤 𝘮𝘰̂́𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘏𝘢̉𝘰 𝘩𝘢́𝘯 𝘵𝘶̛̣ 𝘵𝘪̀𝘮 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶.
🏆 Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ diễn ra tháng 10/2023.
🏆 Đua TOP cấp độ 120, 150 nhận thưởng vật phẩm giá trị.
🎯 Phiên bản Công Thành Chiến 2009 với nhiều điều chỉnh phù hợp, cho những người chơi ít thời gian nhất vẫn dễ dàng trải nghiệm và theo lâu dài.

💢💢 MỐC DÃ TẨU tại TUYETDINHPK 💢💢

🎉 MỐC DÃ TẨU 1.000 / 2.000 /3.000 /4.000 /5.000 /6.000 và mốc 7.000 và 8.000 Tỷ lệ 100% nhận được Hoàng Kim.
▪️ Mốc 1.000 Dã Tẩu: Một bộ VLMT + TTK
▪️ Mốc 2.000 Dã Tẩu: Một bộ VLMT + TTK
▪️ Mốc 3.000 Dã Tẩu: Bí Kiếp 120 + 1 viên Huyền Tinh 6
▪️ Mốc 4.000 Dã Tẩu: 1 Mảnh Dây Chuyền An Bang
▪️ Mốc 5.000 Dã Tẩu: 1 Mảnh Dây Chuyền An Bang
▪️ Mốc 6.000 Dã Tẩu: Hoàng Kim Môn Phái Ngẫu Nhiên
=> Lưu ý: Dã Tẩu chỉ là hỗ trợ Hảo Hữu bôn tẩu thêm dễ dàng hơn.
————————–
𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀𝐘 nào các 𝗛𝗔̉𝗢 𝗛𝗨̛̃𝗨
📞0933 689 299 khi cần hỗ trợ và đóng góp cho game vui lòng gọi ngay!
————————–

Một số hoạt động và Tính Năng:

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299