Tính Năng

Trang chủ > Tính Năng

4 Kim Bài – Chuỗi Nhiệm Vụ Ngày

Khi tham gia hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ Quý Nhân Sĩ sẽ mặc định nhận một Kim Bài tuỳ thuộc vào hoạt động đó (Kim bài Dã Tẩu, Kim Bài Tống Kim, Kim Bài Phong Lăng Độ, Kim Bài Vượt Ải.)

Chức năng:

Nhận Kim Bài khi hoàn thành nhiệm vụ ít nhất để 01 ô trống hoặc mua tại SHOP Bảo Vật.
Khi gom đủ 4 lệnh bài nộp tại NPC Hỗ trợ TUYỆT ĐỈNH PK  tại Ba Lăng Huyện toạ độ 200/201 để nhận 50.000.000 điểm EXP/ngày/nhân vật

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
VLTK.COM.VN | Sân chơi thuộc về những người đam mê | Nơi tìm về sự ổn định và lâu dài.
[ad] Khu Phố 2, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
[w] www.tuyetdinhpk.net - [w] VLTK.COM.VN - [t] 0933 689 299